2023. május 26.: A magyar nyelv eredetéről és annak metafizikájáról

Időpontja: 2023. május 26. péntek, 18:00 óra

Helyszín: Kárászi Faluház és Tourinform iroda - 7333 Kárász, Fürdő utca 10.

Az előadás vázlatos tárgylatai (témái):

A magyar nyelv árnyaltsága; A magyar esetragok; Az igeragozás egyszerűsége; A fogalomalkotás folyamata; Az eleve adott jegyek; A szóalkotó munkája Platón Kratüloszában; Saussure, a téves szóalkotó; Az értelmi mondományok Kant-i rendszere; A hangok képzési helyeinek, és a Kant-i rendszer kapcsolata; A kognitív nyelvészet széljegyzet a CzF margójára: a FA fogalma; Mit mond a CzF a FA szóról?; A kognitív nyelvészet széljegyzet a CzF margójára: a VITA fogalma; Jelentéshajlam; Nokviszonyi nyelvhangok: L, Ly; R; N, Ny; D; T, Ty (Példák a T hang jelentéshajlamaihoz); Tárgyviszonyi ajakhangok: P (Platón és a tűz); B; M; V; F; Minőségi torokhangok: G, Gy; K; J; H; Mennyiségi foghangok: Z; Zs; Sz; C; S; Cs; R; Tapasztalat szavunk hangi jelentéseinek megtapasztalása; Az idő nyugati felfogásának fejlődése; A magyar IDŐ szó a soros idő megjelenítője; A megismerő nyelvészet időfelfogása; A magyar/héber időfelfogás; Első ↔ utósó (utolsó), hátsó; Előd ↔ utód; Előző ↔ követ(kez)ő (utózó, utolzó); Előre ↔ hátra (utóra, utolra); El vagy Él mindenek forrása és teljessége; Jelen; Múlt; Jövendő; A kor mint körforgás; Élből, vagyis Istenből fakadó erkölcsi világkép; Platón nem-létezője; El/Él – Al/Ál ellentét; Az ál, a hamis lét gyöke(re); Az álom hamissága; Az ördög a hamisság, álnokság lelke; Áld szavunk a halálban gyökerezik

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani.

Váltás gyengénlátó verzióra!