eredményeifeltártműködésénekbelsőnyelvünkMagyar
eredményeifeltártműködésénekbelsőnyelvünkMagyar

Csoportosítva

Összes dolgozat

A megismerés útja

2024-02-05 18:26:08-kor, Digitális világ kategóriában

Kutatásaim során a tanulói gondolkodás ismeretelméleti struktúráját vizsgálom, azaz hogyan jönnek létre az ismeretek a személy gondolkodó elméjében. Miként érhetők tetten az ismeretek rendszerének, a tudásnak kialakulásában az elme szellemi mozgásai és hogyan értheti meg a tanuló a saját szellemi...
Tovább olvasom »

The Path of Knowing

2024-02-05 17:46:07-kor, Digitális világ kategóriában

In the course of my research, I am studying the epistemological structure of student thinking, and the mode of knowledge is generated in the cognitive mind of the person. How the movements of the spirit may be realized and be recognized by the students in their increasing body of knowledge. Durin...
Tovább olvasom »

A szellem és az elme kapcsolata az értelmi látásban

2023-02-13 21:58:59-kor, Gondolataink világa kategóriában

Vajon elfogadhatjuk-e, hogy a megértést előkészítő belső jeladásnak a lelki fórumon, mint a spirituális (szellemi) interakcióknak fórumán a megismerő az értelmezésében magára van utalva? Ha abból indulunk ki, hogy a lélekben eleve adott (bölcseleti elnevezéssel a priori) képzetekkel rendelke...
Tovább olvasom »

A gondoló tehetség

2022-06-02 08:27:15-kor, Gondolataink világa kategóriában

Tartalomjegyzék: Gondolatok a magyar gondolat szóról; Képes képzelet; Képességeink a képes képzeletből fakadnak; A testi idom és a szellemi ildom; Az idom szó id gyökéről; A fogalmi gondolkodás zsákutcája; Az ismeret, az elme ős tárgya, idoma; Kiemelő emlékezet;...
Tovább olvasom »

A gondolkodás tekintélyalapú megközelítése Szent Ágoston ismeretelméletében

2022-05-02 21:08:59-kor, Nyomtatásban megjelent munkáink kategóriában

Vajon képes-e a gondolkodó elme az igazság teljes megismerésére? Le kell-e mondanunk arról, hogy a teljes valóságot megismerjük, és számolhatunk-e azzal, hogy ez a teljes valóság megegyezik a végső igazsággal, azaz a megismerés konklúzivitásra törekvése szükségszerűen ezen igazság irányába vezet-...
Tovább olvasom »

Tekintélyalapú értékpreferenciák kialakítási lehetőségei a modernitás mediatizált közösségképzetében

2022-04-30 21:43:36-kor, Gondolataink világa kategóriában

A digitális kapcsolati hálók bővülése gyors ütemben valósul meg, az információs társadalmak vezető informális információs csatornájává lett, és az oktatásban betöltött szerepe már nem fakultatív, mivel ez a jelenléti oktatással – szintézisük révén jelenlegi cseppfolyós állapota ellenére – egyenér...
Tovább olvasom »

El vagy Él mindenek forrása és teljessége

2021-09-13 14:56:20-kor, Időbölcselet kategóriában

Előzetesen ajánlott dolgozat:1) A kifordult idő„El vagy Él mindenek forrása és teljessége” letöltése PDF formábanTartalomjegyzék ElElvEleveElevenZáró gondolatok ElAz idővel kapcsolatos eddigi eszmefuttatásaink mind az el gyök értelmének feltárására irányultak, ám mit is jelent e sz...
Tovább olvasom »

Aki az út az igazság és az élet

2021-09-04 15:53:37-kor, Gondolataink világa kategóriában

A miért legyek katolikus, és a mi szükségem van nekem Istenre kérdések a mai fiatalok körében megfelelő válaszra várnak. A beavató szentségek felvételére, és tudatos hitben való fejlődésre elkötelezett 16 kamasz gyermek részvételével tartottunk imatábort. A tábo...
Tovább olvasom »

A tanulói önreflektivitás jelentőségének vizsgálata a digitális oktatási platformon

2021-08-31 19:54:19-kor, Digitális világ kategóriában

Létezik-e digitális lelkiismeret, és ha van, miért nincs? Kutatásom alapját a pandémia első digitális oktatási időszakában elvégzett propedeutikai igényfelmérést célzó Frame-Net típusú keretháló vizsgálat tapasztalataim adták. Jelen attitűdvizsgálat során a tanulói oktatásszervezői látens struktú...
Tovább olvasom »

A kifordult idő

2021-08-30 19:54:56-kor, Időbölcselet kategóriában

Tartalomjegyzék: Mi az idő?; ​Az idő, mint sor; A héber bibliai időszemlélet; A magyar időszemlélet és a belőle fakadó téri tájékozódás kifejezései; Első ↔ utósó (utolsó), hátsó; Előd ↔ utód; Előző ↔ követ(kez)ő (utózó, utolzó); Előre ↔ hátra (utóra, utolra);&nb...
Tovább olvasom »

Az (ön)hasonuló (fraktálos) gyökrendszer

2021-08-28 20:30:20-kor, Éltan (metafizika) kategóriában

Tartalomjegyzék: Mi az az (ön)hasonuló alakzat?; A természetes szerveződés a hasonuló; A magyar nyelv önhasonuló szerkezete; Gyökcsírákról bővebben; Az állandóság a változatlan elvek mentén történő változásban rejlik; A ragozó nyelvek élő szervezetek
Tovább olvasom »

A magyar gyökrendszer

2021-08-28 20:28:56-kor, Éltan (metafizika) kategóriában

Tartalomjegyzék: A gyökök keresésének módszere; A gyök fogalma; A gyökök nemei; A gyökök módosulatai; A gyökmódosulás által előállt rokonértelmű szavak; Azonos alakú (homonim) gyökök; Többérteményű szavaink rétegződése; A gyökök kettős jellege; A gyökh...
Tovább olvasom »

Magánhangzók, mint nyelvi színek

2021-08-28 20:26:57-kor, Éltan (metafizika) kategóriában

Tartalomjegyzék: A magánhangzók előzetes (a priori) jelentései; A magánhangzók fölosztása; A magánhangzók előzetes jelentéseinek alkalmazása a magyar nyelvre; Í (I); É; E (Ė); Á; A; Ó (O); Ő (Ö); Ú (U); Ű (Ü)
Tovább olvasom »

A digitális kultúra oktatásának fogalmi tisztázásai, kívánatos propedeutikai megalapozása

2021-08-21 14:59:57-kor, Digitális világ kategóriában

Tartalomjegyzék: Bevezetés; A digitális fogalomkészlet jelentés nélkülisége (fogalmi káosz); Értékmeghatározás az információhalmazban; A digitális propedeutikai terepek; A magyar nyelv rendszerszemlélete; Következtetés, kitekintés; Kérdések és válaszok 
Tovább olvasom »

Értekezés a magyar nyelvről

2021-08-13 14:10:48-kor, Nyomtatásban megjelent munkáink kategóriában

Értekezés a magyar nyelvről, annak keresztény szellemiségéről, bölcseletéről, és természetismeretéről. A könyv 2018-ban jelent meg Dr. Végvári József tanár úr ajánlójával. Az addigi 5 évnyi kutatásainkat tartalmazza 3 kötetben, közel 1100 oldalon. A ny...
Tovább olvasom »

Mássalhangzók, mint jelentéshordozók

2021-07-30 21:27:01-kor, Éltan (metafizika) kategóriában

Tartalomjegyzék: A mássalhangzók előzetes (a priori) jelentései; Nokviszonyi nyelvhangok: L, Ly; R; N, Ny; D, (Gy); T, Ty; Tárgyviszonyi ajakhangok: P; B; M; V; F; Minőségi torokhangok: G, Gy; K; J; Minőségi gégehang: ...
Tovább olvasom »

A magyar nyelv éltani fogalmai

2021-07-26 17:54:00-kor, Éltan (metafizika) kategóriában

Tartalomjegyzék: Értemény; Jelentéshajlam; Jelentéshajlamok rendszere; Szellet, hehezet; Gyök
Tovább olvasom »

A magyar nyelv éltani (metafizikai) alapjai

2021-07-26 17:52:36-kor, Éltan (metafizika) kategóriában

Tartalomjegyzék: Éltani (metafizikai) áttekintő; Az éltan (metafizika) és az észtan (logika) különbségei; Az éltan ágazatai; Az ismeretről általában; A tisztán túlhaladó (transzcendens) ismeretek kérdése; Idő és tér; Képzeteink időben és térben; Az idő...
Tovább olvasom »

« Újabb bejegyzések | Régebbi bejegyzések »

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani.

Váltás gyengénlátó verzióra!