2024. július 8-13.: Nyelv és gondolkodás tábor

Kedves gondolkodó fiatal Barátaink!

Szeretettel hívunk Téged az idei táborunkba, melyet 2024. július 8. és 13. között rendezünk meg a Nagykanizsa melletti Ferences Ifjúsági Tanyán, az alábbi, mai fiataloktól kapott életben tapasztalt, titeket is foglalkoztatható témák boncolgatásában.

 • Milyen képességei vannak az embernek a gondolkodás során? Lelki alakformálás lehetőségeiről.
 • Hogyan ismerem fel helyesen, hogy mi az én hivatásom, mire hívattam?
 • A gondolkodás jelentősége az életemben, annak ereje. Hogyan elmélkedjünk, beszélgessünk, hogy az ismereteink bővüljenek.
 • A helyes döntésről, a szabad akaratról és a lelkiismeret működéséről.
 • Etikett, illem, viselkedés a mindennapokban. Viselet és viselkedés kapcsolata.
 • Hogyan tanuljunk eredményesen, sikeresen? A gondolkodás, elme törvényszerűségei, az igazság a megismerésben. A filozófiai gondolkodás szerepe az önismeretben.
 • Magyar nyelv, erkölcs és gondolkodás kapcsolata. Gondolkodjunk magyarul!!! A magyar történelem jelentősége és sorsfordulói. Hazaszeretet és nyelv kapcsolata.
 • Hogy működnek az emberi kapcsolatok és hogyan fejleszthetem azokat?
 • Keresztény fiatalok jövőtervezéséről.
 • Hogyan lehet a bizonytalanságokon túllendülni és a lélek képességeit felhasználni az erények elérésében?
 • Saját lelkem vizsgálatának módszerei, a lelkiismeret és erények kapcsolata, megnyilvánulása a viselkedésen és a társas kapcsolataimban. A szeretet rendjének ismerete: kötelességeim embertársaim felé. (Szülők, elöljárók, tanítók tiszteletének alapjai, kortárskapcsolatok értékelése.)
 • Küzdelem a digitális függőségek ellen.A generációk közötti híd megteremtése, a hagyomány élése (bölcs idősek felé nyitás).
 • Szerelemről, házasságról, barátságról, a szeretet tisztaságáról.
 • A kudarcokból való felállás és újraépítés lépései a helyes lélekismeret és kapcsolati háló alapján.
 • A szentek mint példaképeink, kiemelten a magyar történelmi Egyház szentjeinek megismerése.
 • A sikerről és annak helyes értelmezéséről.
 • A szeretteink elvesztése, a gyász keresztény feldolgozásáról.
 • Küldetésünk teljesítése (Krisztustól/ért).
 • A nők és a férfiak szerepe és feladataik, kötelességük egymással és Istennel szemben.
 • A kapcsolati traumák, bántalmazások sebeinek gyógyulásáról.
 • Az idő, tér, lét, számok keresztény bölcseleti értelmezése.

Az egyes témák megbeszélését megelőzően a katolikus Egyház adott témáról szóló tanítását ismerjük meg hagyományhű bevezető katekézissel, elsősorban az egyházatyák tanításai alapján. A dolgok megismerésénél a lélek működési sajátosságait is megismerjük, és a gondolkodás szellemi folyamatáról is képet kapunk, elsősorban Szent Ágoston lélekfilozófiai tanításai alapján. Minden tanítás magyarázata kapcsán magyar nyelvünk csodáit, és a magyar szemléletes gondolkodás erejét is kutatjuk. Gyöknyelvészettel, a magyar szavak erkölcsi többletének kutatásával foglalkozunk.

Alapvető filozófiai alapműveltségre teszünk szert a bölcselet keresztény értelmezésével. A gondolkodási folyamatok megismerésével a benső önismeret közelítünk, ami lélekismeret, a lélek képességeinek működésből történő felismerési útján. Megismerjük az elme, ész, értelem, emlékezet sajátosságait, a képzetek szerepét, formálódását és a gondolkodás folyamatát, amely a lélekbe eleve adott igazság ismeretéből indul ki.

A táborban a digitális világ mérgezési tüneteinek gyógyítása történik, amihez a kütyük használatának hiánya járul hozzá. A fiatalok keresztény bölcselet lélekfilozófiáját a magyar nyelvvel való elmélyültebb ismerkedésének közegében kapják, különös tekintettel a magyar apostoli királyság sajátosságaira, a magyar hamisítatlan történelem és nemzeti gondolkodás értékeinek tanulmányozása által. Magyar krónikákat és kútfőket ismerhetnek meg katolikus teológusok történelmi reflexióin keresztül.

Vendégünk lesz egy katolikus orvos hitvalló (Madarász Szilveszter), és egy néprajzkutató is. Tanításainkban a szentek kiemelt helyet foglalnak el, akik életpéldájukkal hiteles tekintélyek és példaképek a hitvalló életünk során.

Filozófiával mint keresztény bölcselettel foglalkozunk életpéldákon keresztül, melyek témáit a katolikus erkölcsteológia tanításain keresztül dolgozzuk fel a fiatalok felvetései, kérdései kapcsán. Ez azért jelentős, mert az elkötelezett fiatalok már apostolkodnak társaik között, és szükség van a hitvédelemhez tudásra is. A tanítás során nem riadunk vissza a latin és görög kifejezések megtanításától sem, mert ez az Egyház hivatalos nyelve, és sok mindent csak így foghatunk fel helyesen.

A házasság előtti tisztaság és a hűség kiemelt területe az erkölcsteológiai tartalmaknak, ezért a férfi és nő közötti teremtésből adódó különbségekről is beszélgetünk.

Dialógus jellegű tanítási közeg van, ahol mindenki gondolkodik és közöl, valójában nem készül tematika, mert a gyerekek kérdései az irányadók. Rengeteg könyvet viszünk a táborba, a gyerekek kézbe vehetnek görög, latin nyelvű Szentírást, magyar krónikákat, a magyar nyelv nagyszótárát (Czuczor-Fogarasi 1862-1874), ami mentén mindent értelmezünk. A tábori időszakban digitális eszközöket nem használunk, itt a szóbeliség és a közösségi szerepek dominálnak.

A cél az értelem megtisztítása és a szívben fogant szó kiszabadítása, mert azt szeretnénk megtanítani, hogy az igazság természete olyan, hogy belül, a lélekben mondja ki magát. Ez a hitérzéket mutatja meg nekik, vagyis azt, hogy az igazság ismerete a lélek számára eleve adott, és az mindig biztosan szól, és a lelki alakformálással felismerhető.

Mivel a lélek anyagtalan és testtelen, azt csak a működésén keresztül ismerhetjük meg, ezt tanítják az ókori filozófusok, az egyházatyák és elsősorban Szent Ágoston, akinek egész gondolkodásmódját megismerjük a célból, hogy ráismerjünk arra, hogy mi is így gondolkodunk, mert az ember lényege a világ változásai ellenére nem változik. Az ember lényege pedig az, hogy halhatatlan lelke van.

Elmélkedő napirendet tartunk, amiben közös étkezések, szilenciumok és egyéni beszélgetések egyaránt helyet kapnak.

A tábor a Nagykanizsa melletti erdei Ferences-tanyán kerül megrendezésre. Ellátásunkról a helyszínen gondoskodunk úgy, hogy mindenki azt hoz, amit tud.
A táborba olyan kamaszok jelentkezését várjuk, akik gondolkodó, igényesen és hitelesen kommunikáló életre készülnek, akik szellemi életet akarnak élni, és ehhez meg akarják ismerni az ember szellemi létmódjának alapjait. Célunk, hogy a hasonló gondolkodású fiatalok is találkozzanak egymással, és egy értékesebb, magyarabb hazát építsenek, amiben egyesületi munkánk révén támogatjuk őket.

Jelentkezni a legaticaritatis.hu/esemenyek vagy a nyelvmegorzes.hu/nyelvi-taborok oldalon lehet, vagy a táborszervező Véghelyi Péterné (+36) 20 / 530-6509-es telefonszámán.

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani.

Váltás gyengénlátó verzióra!